top of page

8 câu hỏi dành cho người sắp có thay đổi nghề nghiệp

Hãy nghĩ đến các câu hỏi này và câu trả lời nếu bạn đang cân nhắc đổi nghề.

  1. Điều gì làm bạn sợ nhất nếu bạn đổi nghề?

  2. Hãy nêu 03 lý do bạn muốn dừng làm công việc hiện tại.

  3. Hãy nêu 03 lý do bạn nên tiếp tục làm công việc hiện tại.

  4. Lý do lớn nhất khiến bạn quyết định dừng làm công việc hiện tại là gì?

  5. Trước kia bạn có hối tiếc khi dừng làm bất cứ công việc nào trước đó không?

  6. Bạn sẽ trang trải cuộc sống như thế nào trong thời gian chuyển giao giữa việc cũ và việc mới?

  7. Bạn mong đợi gì khi làm nghề mới?

  8. Bạn có chuẩn bị cho một thay đổi lốn về thu nhập nếu bạn bắt đầu làm một nghề hoàn toàn mới chưa?

1 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page