top of page
Translate_Raeda Vietnam.png

Dịch thuật

Dịch thuật tài liệu

  • Giá từ 250 đ / từ

  • Định dạng văn bản được giữ nguyên

  • Thời gian hoàn thành nhanh

  • Bản dịch hoàn thành trong ngày đối với tài liệu ngắn (dưới 300 từ) 

Phiên dịch

  • Từ 500.000 đ / giờ

  • Hỗ trợ miễn phí thiết bị phiên dịch hiện trường cho sự kiện quy mô nhỏ (dưới 10 người)

Dịch website

  • Gói dịch vụ hợp lý cho hạng mục dịch website

  • Phí dịch vụ có thể thương lượng theo số trang của website

Liên hệ chúng tôi

Hãy liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết, hoặc truy cập website thành viên của chúng tôi: www.tdichthuat.com

Thanks for submitting!
bottom of page