top of page

Nuts & Bolts of Enneagram

Price / Phí

US$ 298

Duration / Thời lượng

01 day / 01 ngày

About the Course / Giới thiệu khóa học

Enneagram is a 9-Point Personality Type and Self Development tool that is widely used and favoured by psychologists and researchers, and it is very useful in helping people in:
1. Achieving personal growth
2. Cultivating effective relationships at work, home and social
3. Supporting your strengths, identifying your blind spots and managing expectations
Learners will receive a “Certificate for Completion for Nuts and Bolts of Enneagram”, upon attending the workshop and passing a short quiz at the end of the workshop.

Enneagram là một công cụ phát triển cá nhân, với 9 loại tính cách, và được các nhà tâm lý học, nhà nghiên cứu sử dụng rộng rãi. Enneagram hữu ích và giúp:
1. Phát triển bản thân
2. Phát triển một cách hiệu quả các mối quan hệ công việc, gia đình, và xã hội
3. GIúp bạn phát huy điểm mạnh của bản thân, xác định được yếu điểm, và hiểu rõ mong đợi của bản thân và mọi người

Your Instructor / Được cung cấp bởi

Raeda Professional Services

Raeda Professional Services
bottom of page