top of page

CHƯƠNG TRÌNH THEO QUÝ

Với ưu tiên chất lượng hàng đầu, các chương trình theo quý của chúng tôi được thực hiện với tối đa 6 người tham dự.

Phí tham dự: 3,000,000 đồng

Vui lòng tham khảo danh sách chương trình bên dưới và hoàn thành form để đăng ký tham dự.

PROGRAM REGISTRATION

Thank you for signing up. We'll contact you within 24 hours via email for further confirmation on your registration.

bottom of page