top of page

DỊCH VỤ

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

  • Khai vấn (coaching) dành cho doanh nghiệp

  • Kĩ năng lãnh đạo

  • Đầu tư & dịch vụ tư vấn

Với sự hợp tác của

Raeda_final_font Centaur_green between blue_with text beneath_v1-01.png
Raeda Vietnam business consulting services

GIẢI PHÁP & HỆ THỐNG ĐÀO TẠO

  • Hệ thống quản lý học tập (LMS)

  • Thiết kế & tư vấn về E-learning

Training system_LMS_by Raeda.jpg

DỊCH THUẬT

  • Biên dịch tài liệu

  • Phiên dịch tại cuộc họp & hội nghị

Raeda Vietnam translation service

GIẢI PHÁP WEBSITE

  • Thiết kế & phát triển website 

  • Website hosting 

  • Tư vấn giải pháp website 

Website solution_by Raeda.jpg
bottom of page