top of page

ICJS Model

Price / Phí

S$ 100

Duration / Thời lượng

01 day / 01 ngày

About the Course / Giới thiệu khóa học

We call it the "I Create Job Success" model. It is a tool for job seekers to navigate in their job search.
The ICJS model lays out four parameters that should be drawn into your attention when you do a job search. Those are industry, company, job role, and skills.
Coming to this workshop, participants will get a free Enneagram test to find out personal traits, and free tips on resume writing.

Mô hình ICJS là từ viết tắt của "I Create Job Success". Đây là một công cụ giúp người tìm việc định hướng được quá trình tìm việc của mình.
Mô hình ICJS chỉ ra các tiêu chuẩn mà bạn cần lưu ý khi tìm việc. Đó là: ngành, công ty, vai trò công việc, và kĩ năng.
Khi tham dự workshop này, bạn sẽ được làm bài test Enneagram miễn phí để tìm hiểu về tính cách bản thân, và được tư vấn miễn phí về cách tạo sơ yếu lí lịch để xin việc.

Your Instructor / Được cung cấp bởi

Raeda Professional Services

Raeda Professional Services
bottom of page