top of page
Gen AI_28 Mar 24_by Raeda.PNG

Free 1-month access to a PAID subscription of an AI-based design platform

Generative AIfor Trainers

28 Mar 2024

Registration closing date: 18 Mar 2024

A 3-hour session that showcases the latest learning technologies any trainer should know.
 

Key takeaways:

  • Insights on the latest AI-based content creation tools from the world's top AI platforms

  • Hands-on experience in creating training resources with generative AI tools & free 1-month access to a paid subscription of an AI-based design platform

  • AI ethics and regulations to be released in 2024

Buổi chuyên đề diễn ra trong 03 giờ sẽ trình bày các công nghệ giáo dục mới nhất mà các chuyên viên đào tạo cần biết.
 

Nội dung chính:

  • Các công cụ AI mới nhất từ các nền tảng hàng đầu thế giới

  • Thực hành tạo nội dung đào tạo bằng công cụ AI & 1 tháng sử dụng miễn phí tài khoản của một nền tảng thiết kế dùng công nghệ AI 

  • Các quy định và luật về AI sắp được thông qua trong năm 2024

Fee / Phí tham dự: 599.000 VND

Gifts_edited.jpg

Gifts for 03 early birds:

Quà tặng cho 03 người đăng ký sớm nhất:

  • Redmi Buds 4 Lite (Tai nghe bluetooth)

    or / hoặc ​

  • Logitech M650 mouse (Chuột máy tính)

    or / hoặc

  • Anker PowerCore power bank (Sạc dự phòng)

Gen AI form

WEB DEVELOPMENT FOR NON-IT PROFESSIONALS
14 July 2023
09:00 - 12:00

By clicking the "Submit" button, you agree that the information you provide in this form will be used by us for the purpose of registering you for this program.

 

Sau khi nhấn nút "Gửi", bạn đồng ý rằng thông tin bạn cung cấp trong mẫu đăng ký này sẽ được chúng tôi sử dụng với mục đích đăng ký cho bạn tham gia chương trình này.

Thank you for registering. You will receive an automatic email for registration fee payment within 24 hours after submitting this form. Please check your Inbox.

bottom of page