top of page
Các chương trình phát triển cá nhân
Nuts and Bolts of Enneagram_by Raeda.jpg
S$298

Nuts & Bolts of Enneagram

  • Hội thảo (01 ngày) để bạn bắt đầu khám phá Enneagram

Enneagram Practitioner_by Raeda.jpg
S$698

Enneagram Practitioner

  • Hội thảo Enneagram (01 ngày)

  • 04 buổi coaching (60 phút/buổi)

Enneagram coaching_by Raeda.jpg
S$100

Enneagram

Coaching

Coaching 1 kèm 1 theo yêu cầu

bottom of page