top of page

Courses

Achieving Brilliance Through Effective Habits

Good habits lead to success. Discover the habits that can lead you to success.

Thói quen tốt sẽ dẫn dắt bạn đến thành công. Hãy khám phá những thói quen có thể đưa bạn đến thành công.

Price / Phí

Duration / Thời lượng

S$ 49

02 hours / 02 giờ

Enneagram Practitioner Training Program

This is a certification program for those who aim at becoming an Enneagram practitioner.

Đây là một chương trình cấp chứng chỉ dành cho học viên có mục tiêu trở thành Chuyên viên Thực Hành Enneagram (Enneagram Practitioner).

Price / Phí

Duration / Thời lượng

S$ 698

02 days / 02 ngày

Importance of Resilience in the 'New World' after Covid-19

This program highlights one of the key things in dealing with the new norm after Covid-19: resilience.

Chương trình xoay quanh một trong những điểm chủ chốt khi đối mặt với cuộc sống "bình thường mới" hậu Covid-19, đó là: Sức bật.

Price / Phí

Duration / Thời lượng

S$ 89

04 hours / 04 giờ

Nuts & Bolts of Enneagram

What is Enneagram and how it can benefit you? Find out more with this program.

Enneagram là gì và nó mang lại điều gì cho bạn? Hãy tìm hiểu thêm với chương trình này.

Price / Phí

Duration / Thời lượng

S$ 298

01 day / 01 ngày

Presentation Essentials

This is a short webinar for understanding the basics of a presentation.

Đây là một buổi học online (webinar) ngắn giúp bạn hiểu những nguyên tắc cơ bản của một bài thuyết trình.

Price / Phí

Duration / Thời lượng

S$ 29

03 hours / 03 giờ

The Powerful Language of Phototherapy - Exploring with Punctum

A Points of You® session with "Punctum" tool

Chương trình Points of You® với công cụ mang tên "Punctum"

Price / Phí

Duration / Thời lượng

S$ 149

04 hours /04 giờ

Embracing Change

This program gives you idea about how to be in good mental state to deal with changes in life.

Chương trình này mang đến cho bạn cách chuẩn bị tâm thế tốt cho những thay đổi trong cuộc sống.

Price / Phí

Duration / Thời lượng

S$ 29

03 hours / 03 giờ

ICJS Model

This is a workshop of ICJS, a model for successful job seeking and a good career navigation.

Đây là workshop về ICJS, một mô hình dùng để tìm việc một cách thành công và định hướng nghề nghiệp tốt.

Price / Phí

Duration / Thời lượng

S$ 100

01 day / 01 ngày

Lego Serious Play (for organization)

It is Lego®, but not for kids this time. It is a tool that can solve your organization's problem.

Đây là Lego®, nhưng lần này không dành cho trẻ em. Đây là một công cụ có thể giải quyết vấn đề ở tổ chức của bạn.

Price / Phí

Duration / Thời lượng

S$ 8,499

02 days / 02 ngày

Nuts & Bolts of Presentation

This course guides you through the journey of becoming a brilliant presenter.

Khóa học này hướng dẫn bạn trong quá trình trở thành một người thuyết trình giỏi

Price / Phí

Duration / Thời lượng

S$ 149

03 days / 03 ngày

The Powerful Language of Phototherapy - Exploring with Faces

A Points of You® session with "Faces" cards

Chương trình Points of You® với thẻ "Faces"

Price / Phí

Duration / Thời lượng

S$ 149

04 hours / 04 giờ

The Powerful Language of Phototherapy - Exploring with The Coaching Game (TCG)

A Points of You® session with a combination of Coaching game and Points of You® cards

Chương trình Points of You® với sự kết hợp của game Khai vấn và thẻ Points of You®

Price / Phí

Duration / Thời lượng

S$ 99

04 hours / 04 giờ

bottom of page